Privacy

Bij Foelz waarderen we jouw privacy! Jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en eventueel telefoon) worden enkel door ons verwerkt voor administratieve doeleinden. Dit enkel wanneer je tickets reserveert of wanneer je ons contacteert via het contactformulier. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij we hiertoe wettelijke verplicht worden. De verwerking gebeurt steeds door bestuursleden van Foelz.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Je gegevens inkijken of aanpassen

Je hebt het recht om alle gegevens die Foelz van jou bijhoudt op te vragen en/of te corrigeren. Hiervoor kan je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Samenwerking met derden

Bij sommige voorstellingen verloopt het reserveren van tickets via een derde partij waarmee Foelz samenwerkt. Dit wordt altijd duidelijk meegedeeld bij de voorstelling in kwestie. Wanneer je deze tickets reserveert, wordt je omgeleid naar de website van de betreffende derde partij. Foelz kiest zorgvuldig wanneer er een samenwerking wordt aangegaan met een derde partij, maar heeft geen zicht op de manier van gegevensverwerking of het privacybeleid bij de derde partij. Bij eventuele vragen of problemen, dient u zich te wenden tot deze partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele inbreuken tegen de privacywetgeving door derde partijen.

OPENDOEK (enkel voor leden)

De gegevens van leden kunnen gedeeld worden met OPENDOEK, de koepelorganisatie voor theater in Vlaanderen en Brussel. Meer informatie over het waarom en de voordelen van lidmaatschap en het verwerken van je gegevens vind je op de website van OPENDOEK of kunnen nagevraagd worden bij één der bestuursleden.

Disclaimer

Door de website van Foelz te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met onderstaande disclaimer.
Foelz kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie. Foelz is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.
Foelz kan wijzigingen of correcties aan brengen aan deze disclaimer. Dit gebeurt zonder melding of goedkeuring van gebruikers van deze website.
Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht. Deze inhoud, of delen daarvan, mogen op geen enkele manier gebruikt worden of publiek gemaakt worden, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Foelz. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.